Dendrobatidae

PHURU-WASI

 

BIRDS, DENDROBATIDAE AND OTHER AMPHIBIANS

Dendrobates tinctorius "lorenzo"
Tank young frogs
Tadpole
Dendrobates tinctorius "lorenzo"
Clutch D. tinctorius "lorenzo"
O. pumilio "bri bri"
O. pumilio "black jeans"
O. pumilio "esperanza"
O. pumilio "blue jeans"
O. pumilio "bastimlentos eastern inland"
D. tinctorius "lawa"
A. galactonotus "orange"
D. tinctoius "robertus"
D. tinctorius "patricia"
Juv. D. tinctorius "brazil"
Mantella aurantiaca
Tank juvenile frogs

We are currently keeping these species of dart frogs:


Dendrobates tinctorius "alanis"

Dendrobates tinctorius "robertus"

Dendrobates tinctorius "nominat"

Dendrobates tinctorius "oyapock"

Dendrobates tinctorius "brazil"

Dendrobates tinctorius "powder blue"

Dendrobates tinctorius "awarape"

Dendrobates tinctorius "azureus"

Dendrobates tinctorius "blue sipilawini"

Dendrobates tinctorius "green sipilawini"

Dendrobates tinctorius "natascha"

Dendrobates tinctorius "dascha"

Dendrobates tinctorius "patricia"

Dendrobates tinctorius "pic matecho"

Dendrobates tinctorius "cobalt"

Dendrobates tinctorius "lorenzo"

Dendrobates tinctorius "atachi bakka"

Dendrobates tinctorius "citronella"

Dendrobates tinctorius "nikita"

Dendrobates tinctorius "regina"

Dendrobates tinctorius "bakhuis northern"

Dendrobates tinctorius "saul"


Dendrobates auratus "bocas"

Dendrobates auratus "celeste"

Dendrobates auratus "pena blanca"

Dendrobates auratus "blue"

Dendrobates auratus "super blue"

Dendrobates auratus "reticulated"

Dendrobates auratus "el oro"

Dendrobates auratus "capurgana"

Dendrobates auratus "nicaragua"


Dendrobates leucomelas "la escalera"

Dendrobates leucomelas "banded guyana"

Dendrobates leucomelas "bolivar netted"


Oophaga pumilio "solarte" / "Nancy"

Oophaga pumilio "almirante"

Oophaga pumilio "bastimentos eastern inland"


Ameerega bassleri "sisa"

Ameerega picta


Epipedobates anthonyi


Ranitomeya sirensis "orange"

Ranitomeya sirensis "divisoria"

Ranitomeya imitator "varadero"

Ranitomeya imitator "chazuta"

Ranitomeya amazonica "arena blanca"

Ranitomeya variabilisWe are looking for following morphs of Dendrobates tinctorius:


"bakhuis", "Matouri", "Koetari"," Matecho", "oelemarie", "kabalebo", "lawa", "ouanary"